1. termín: Prijímacie skúšky 2018

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov