Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


domov

Spojená škola Juraja Henischa

Moderná vzdelávacia inštitúcia pre 21. storočie. 1) 2)

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ LETNÉ PRÁZDNINY


VIROSTOP
Okamžitá ochrana pred Covid-19?


Správy Technológie
SALÓN ELEKTROMOBILOV
3 - 5. September 2021, Košice. Najväčšia výstava elektromobilov na Slovensku.


Školský rok 2021/2022
B. Gröhling: Oceňujem, že sa mladí ľudia očkujú
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK


Elektronická tabuľa, Výzvy
Výzva: Nákup a inštalácia 1 ks – Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie pre CNC plazmu
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


OZNAMY
Oznam: Zatvorená škola
POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY


V JÚLI ODMIETNUŤ PLASTY NA JEDNO POUŽITIE
Správy Enviro
Plastická škola - bez plastov na jedno použitie


Projekty
Erasmus Plus - Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills


Uchádzači o štúdium

V mimoškolskej oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí , vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu, školskú jedáleň, prácu v školskom časopise, rádiu a televízii, záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické).

logo TVGymoš

Pripravujeme Deň otvorených dverí v online priestore. DOD: Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v Bardejove

Dištančné, online vzdelávanie

Moderná spolupráca v triede prostredníctvom Microsoft 365 for Education.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 38 / Včera: 35, Doteraz: 3775

¯\_(ツ)_/¯

domov.txt · Posledná úprava: 31/07/2021 20:35 od aix150