Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


domov

Spojená škola Juraja Henischa

Moderná vzdelávacia inštitúcia pre 21. storočie. 1) 2)

Začnite sa učiť Vzdelávanie oslobodzuje intelekt, odomyká predstavivosť a je základom pre sebaúctu. Je kľúčom k prosperite a otvára svet príležitostí, vďaka čomu môže každý z nás prispieť k pokrokovej a zdravej spoločnosti. Učenie je prospešné pre každého človeka a malo by byť dostupné pre všetkých. #EYY2022

PRÁVE TERAZ
Zdravie za mier, mier za zdravie

》23. - 27. máj Ústne maturitné skúšky

》23. máj Na stredných školách sa začali ústne maturity


Máj 2022 #WHF #WHA75 #Ľudia.Mier.Polrok.SilaPartnerstva #Rethink.Restore.Reconnect Jún 2022 #WorldMilkDay #ePN #IbaJednaZem #REVITALIZÁCIA #WOD #SvetovýDeňUtečencov #UNODC #NárodnýDeňRybolovu #SvetovýDeňRybárstva Júl 2022 Nikola Tesla začni teraz


Lúčenie MyEdit Lúčenie maturantov MyEdit
Lúčenie maturantov, MyEdit, Bardejov 13.5.2022


Prijímacie konanie/ prijímacie skúšky

18. máj #Poradovník
ZOZNAM uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
PRIJATÝ, ZÁPIS, NEPRIJATÝ
#Poradovník


Začnite teraz cieľ 3.A IMPLEMENTOVAŤ RÁMCOVÝ DOHOVOR WHO O KONTROLE TABAKU
„Tabak: hrozba pre naše životné prostredie.“


5. jún
Svetový deň životného prostredia Iba jedna Zem
Iba jedna Zem


5. jún
#IbaJednaZem Iba jedna Zem
Iba jedna Zem


Praktická príručka #OnlyOneEarth: Praktický sprievodca udržateľným životom v súlade s prírodou vyvinutý pre Svetový deň životného prostredia 2022
#OnlyOneEarth: Praktický sprievodca udržateľným životom v súlade s prírodou vyvinutý pre Svetový deň životného prostredia 2022


Škola škola
Podporujeme využívanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní


JEDNORÁZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY
Správy Enviro
Plastická škola - bez plastov na jedno použitie


4. jún - 11. jún
PROGRAM MOBILITY Bardejov, 5. - 11. jún 2022 Erasmus+ Project “Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills” 2020-1-ES01-KA229-081896_3
Projekty
Erasmus Plus - Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills


Uchádzači o štúdium

V mimoškolskej oblasti ponúkame: bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí , vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu, školskú jedáleň, prácu v školskom časopise, rádiu a televízii, záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické).

logo TVGymoš

Deň otvorených dverí v Bardejove

Dištančné, online vzdelávanie

Moderná spolupráca v triede prostredníctvom Microsoft 365 for Education.

Nové príspevky

mifi4EU

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 40 / Včera: 51, Doteraz: 15189

¯\_(ツ)_/¯

Google Správy

domov.txt · Posledná úprava: 25/05/2022 06:56 od aix150