STUDY HERE

A genuine Slovak school experience in the heart of Europe.

AKTUALITY 2021

ŠKOLSTVO

Vzdelávanie, vzdelanie

Aktuality zo školstva, školské aktuality, správy k téme

Téma: školstvo

Tu nájdete svoj prehľad noviniek z časovej osi

So začiatkom školského roka sa prvákom na stredných školách začína nové obdobie v ich študentskom živote. Prečítajte si KRITÉRIÁ prijatia do našej školy, učebné a študijné odbory a prijímačky.

Záujem zo strán firiem o absolventov technických odborov je veľký. IT, elektrotechnika, strojárstvo, stavbárstvo, dvojročné, trojročné, štvorročné programy.

STEAM EXTERNÉ SKÚŠKY

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

2. JAN 2020 TI 4
Project TI 4 EU

Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Programové obdobie 1.10.2019 - 31.10.2021. Projekt Technológia pre priemysel 4 pre učiteľov a školiteľov odborného vzdelávania.

Moderné vzdelávacie metódy. IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie.

Nový model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Ponuka vzdelávania Prijímacie konanie

“Už voľbou strednej školy totiž nasmerujeme svoje ďalšie možnosti”

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!