Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
lv:spojena_skola_juraja_henischa:sos_polytechnicka

Politehniskā vidusskola

Izglītība

ssjh Politehniskā vidusskola (SOŠp) ir Juraj Henisch United School 1) organizatoriskā sastāvdaļa ar vairāk nekā 45 gadu tradīcijām. Tā ir skola ar tehnisko ievirzi, darba vietas praktisko mācību darbnīcās. 2)


Skola ir strukturāli, telpiski un materiāli aprīkota tā, lai pilnībā nodrošinātu izglītību mašīnbūves, elektrotehnikas un būvniecības jomā. Studiju laikā studentiem tiek garantēta apmaksāta profesionālā prakse uzņēmumos ar iespēju strādāt uzreiz pēc studiju beigšanas.


4 gadu studiju virzieni ar vidusskolas diplomu

mehāniķis elektroinženieris


Iegūto kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 4 gadu specialitātēm:

 • Apmācības sertifikāts – kalpo profesionālās kompetences apliecināšanai, veidojot uzņēmumu.
 • Imatrikulācijas eksāmena apliecība.
 • Pielikums imatrikulācijas eksāmena apliecībai.
 • Elektrotehnikas jomās, kārtojot profesionālās kompetences pārbaudi, mūsu absolvents saņems profesionālās kompetences sertifikātu, lai veiktu darbības ar tehniskajām elektroiekārtām saskaņā ar Slovākijas Darba, sociālo lietu un ģimenes ministrijas dekrēta 21. pantu. Republika Nr. 508/2009 Coll.
 • Metināšanas licence mūsu pašu metināšanas skolā ar iespēju izvēlēties:

Iegūto kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 3 gadu specialitātēm:

 1. Apmācības sertifikāts – kalpo profesionālās kompetences apliecināšanai, veidojot uzņēmumu.
 2. gala pārbaudījuma sertifikāts.

Elektrotehnikas jomās Profesionālās kompetences sertifikāts apjomā, kas ierobežots ar darbu veikšanu tehniskajās elektroiekārtās līdz 1000 V, objekta klase A saskaņā ar § 21 par. 2 Slovākijas Republikas Darba, sociālo lietu un ģimenes ministrijas dekrēts Nr. 508/2009 Coll.

Metināšanas licence mūsu pašu metināšanas skolā ar iespēju izvēlēties.

2 gadu papildu pilna laika imatrikulācijas studijas

3 gadu kursu absolventiem piedāvājam divu gadu papildu pilna laika imatrikulācijas studijas saistībā ar pasniedzēja sertifikātu kursos:

2 gadu ārējās pēcvidusskolas studijas

Pēcvidusskolas studijas paredzēta studiju virzienu absolventiem ar vidusskolas diplomu, kuri jau ir ieguvuši pilnīgu vidējo profesionālo izglītību vai pilnīgu vidējo vispārējo izglītību.

Pieteikšanās pēcvidusskolas studijām

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu (RTF 658KiB).

Prakse, praktiskā mācība

Šī lapa ir apmeklēta:

Šodien: 1 / vakar: 2, līdz šim: 373

¯\_(ツ)_/¯

lv/spojena_skola_juraja_henischa/sos_polytechnicka.txt · Labota: 04/09/2022 10:40 , labojis aix150