Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
sos:pomaturitne_studium

Pomaturitné štúdium

Čo robiť, ak ťa neprijali na vysokú školu?

Pomaturitné štúdium Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.


Pomaturitné štúdium
Pomaturitné štúdium

Máš maturitu?

Chceš si doplniť vzdelanie?

Potrebuješ získať odbornú spôsobilosť pre získanie viazanej živnosti?

Potrebuješ výučný list v strojárstve alebo v elektrotechnike?

Potrebuješ osvedčenie o spôsobilosti v elektrotechnike?

Študuj len odborné predmety a odborný výcvik.

Termín zasielania prihlášok: 27.05.2022, zasielajte online na email.

Ing. Peter Dulenčin, riaditeľ školy

2-ročné štúdium (výučný list + maturitné vysvedčenie)

2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl.

Dĺžka štúdia:
2 roky

Forma štúdia:
denná/ externá (pre pracujúcich)

Určené pre:
chlapcov, dievčatá

Podmienky prijatia:
bez prijímacích skúšok

V školskom roku 2022/23 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:


mechanik elektrotechnik 》Elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu
automatiziácia, programovanie PLC, AFDD


Ide o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

V rámci kvalifikačného štúdia záujemcovia získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Podmienka otvorenia štúdia:

 • a) 17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
 • b) 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia.

Prihlášky si vyzdvihnite na sekretariáte školy, prípadne stiahnuť 1) a odoslať do 25. mája 2021.

V elektrotechnických odboroch (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.x

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 3, Doteraz: 2851

¯\_(ツ)_/¯

sos/pomaturitne_studium.txt · Posledná úprava: 05/03/2022 07:21 od aix150