Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sos:pomaturitne_studium

Pomaturitné štúdium

Čo robiť, ak ťa neprijali na vysokú školu?

Pomaturitné štúdium Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.


2-ročné štúdium (výučný list + maturitné vysvedčenie)

2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl.

Dĺžka štúdia:
2 roky

Forma štúdia:
denná/ externá (pre pracujúcich)

Určené pre:
chlapcov, dievčatá

Podmienky prijatia:
bez prijímacích skúšok

V školskom roku 2021/22 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

Ide o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

V rámci kvalifikačného štúdia záujemcovia získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku.

Podmienka otvorenia štúdia:

  • a) 17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
  • b) 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia.

Prihlášky si vyzdvihnite na sekretariáte školy, prípadne stiahnuť 1) a odoslať do 25. mája 2021.

V elektrotechnických odboroch (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.x

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 2, Doteraz: 144

¯\_(ツ)_/¯

sos/pomaturitne_studium.txt · Posledná úprava: 07/03/2021 12:46 od aix150