Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
pl:domov
Tłumaczenie jest starsze niż oryginalna strona i może być przestarzałe. Zobacz co się zmieniło.

Wspólna szkoła Juraj Henisch

Nowoczesna instytucja edukacyjna na miarę XXI wieku. 1)

Edukacja wyzwala intelekt, odblokowuje wyobraźnię i jest podstawą poczucia własnej wartości. Jest kluczem do dobrobytu i otwiera świat możliwości, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do postępowego i zdrowego społeczeństwa. Nauka jest korzystna dla wszystkich i powinna być dostępna dla każdego.

Szkoła otwarta przez nowy program UE Erasmus+

Edukacja szkolna

Z programu Erasmus+ wspierane jest szkolenie za granicą pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich.

Wyjazdy mogą polegać na uczestnictwie w zorganizowanych kursach lub innego rodzaju szkoleniach bądź też mogą mieć postać praktycznych doświadczeń edukacyjnych (job shadowing) lub okresów obserwacji w szkołach lub innych organizacjach z sektora edukacji.

Przykłady takich organizacji to między innymi instytucje szkolnictwa wyższego, organy administracji publicznej, instytuty badawcze i placówki organizujące kursy lub szkolenia.

Oferta wsparcia jest skierowana do organizacji z siedzibą w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Gimnazjum

Gimnazjum jest częścią organizacyjną Juraj Henisch United School z ponad 25-letnią tradycją, nowoczesną dynamiką charakteryzującą się indywidualnym podejściem, kreatywnością, zróżnicowaniem edukacji, tradycjami, kulturalnym środowiskiem, uśmiechem i uprzejmością.

Priorytetem szkoły jest jakość procesu nauczania, dobre wyniki w nauce, możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych, projekty międzynarodowe, wiele zajęć pozalekcyjnych, zawody i kluby sportowe, czasopismo szkolne, telewizja, radio i chór.

Nauczyciele wykorzystują w nauczaniu nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne/ ITA Bardejov.

Liceum Politechniczne

Politechniczna Szkoła Zawodowa (SOŠp) jest częścią organizacyjną Zjednoczonej Szkoły im. Juraja Henischa 1) z ponad 45-letnią tradycją. Jest to szkoła o charakterze technicznym, miejsca pracy w praktycznych warsztatach dydaktycznych.

Szkoła Spawalnictwa jest częścią Wspólnej Szkoły Juraja Henischa. Absolwenci Szkoły Spawalnictwa uzyskują uprawnienia spawalnicze w danym zakresie uprawnień.

Projekty

źródło: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/staff-training/school-education-staff-training

Ta strona została odwiedzona:

Dziś: 1 / Wczoraj: 0, Aż do teraz: 597

¯\_(ツ)_/¯

pl/domov.txt · ostatnio zmienione: 04/09/2022 16:16 przez aix150