Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

User Tools

Site Tools


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
lt:domov
This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Juraj Henisch Jungtinė mokykla

Moderni mokymo įstaiga XXI amžiuje. 1)

Išsilavinimas išlaisvina intelektą, išlaisvina vaizduotę ir yra savigarbos pagrindas. Tai raktas į klestėjimą ir atveria galimybių pasaulį, kurio dėka kiekvienas galime prisidėti prie progresyvios ir sveikos visuomenės kūrimo. Mokymasis naudingas visiems ir turi būti prieinamas visiems.

Mokykla atidaryta pagal naują ES programą Erasmus+

Mokyklinis išsilavinimas (personalo mokymas)

„Erasmus+“ remia ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo specialistų mokymus užsienyje.

Šias galimybes gali sudaryti kursai ir mokymai bei darbo šešėlio laikotarpiai mokyklose ar kitose atitinkamose organizacijose.

Tokių organizacijų pavyzdžiai yra aukštojo mokslo institucijos, viešosios įstaigos, mokslinių tyrimų institutai ir organizacijos, teikiančios kursus ar mokymus.

Šias galimybes teikia organizacijos, įsikūrusios Erasmus+ programos šalyse.

Gimnazija

Gimnazija yra daugiau nei 25 metų tradicijas turinčios Juraj Henisch Jungtinės mokyklos organizacinė dalis, moderni dinamika, kuriai būdingas individualus požiūris, kūrybiškumas, ugdymo diferencijavimas, tradicijos, kultūringa aplinka, šypsena ir mandagumas.

Mokyklos prioritetas – mokymo proceso kokybė, geri akademiniai rezultatai, galimybė rinktis pasirenkamuosius dalykus, tarptautiniai projektai, daug popamokinės veiklos, sporto varžybos ir būreliai, mokyklos žurnalas, televizija, radijas ir choras.

Mokytojai dėstydami naudoja modernias mokymo priemones bei informacines ir ryšių technologijas/ ITA Bardejov.

Vidurinė politechnikos mokykla

Politechnikos vidurinė profesinė mokykla (SOŠp) yra Juraj Henisch Jungtinės mokyklos 1) organizacinė dalis, turinti daugiau nei 45 metų tradicijas. Tai mokykla, kurioje yra techninis dėmesys, darbo vietos praktinio mokymo dirbtuvėse.

Suvirinimo mokykla yra Juraj Henisch jungtinės mokyklos dalis. Suvirinimo mokyklos absolventai įgyja suvirinimo licenciją pagal nurodytą įgaliojimų apimtį.

Projektai

Šaltinis: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/staff-training/school-education-staff-training

Šis puslapis buvo aplankytas:

Šiandien: 1 / Vakar: 3, iki šiol: 155

¯\_(ツ)_/¯

lt/domov.txt · Keista: 04/09/2022 16:14 vartotojo aix150