Inovácia vzdelávania

Špojená škola Juraja Henischa na Slovenskej ulici v Bardejove inovuje v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.


Zabudnite na "Strojárne" - dávna minulosť. Neplatí to už pár desiaťročí. Je tu digitálny svet! Internet vecí.

Ponuka vzdelávania

1973

Rozhodnutím Generálneho riaditeľstva Závodov ťažkého strojárstva v Martine roku 1973 bolo zriadené Odborné učilište Závodov ťažkého strojárstva v Bardejove. 1. septembra 1973 bolo slávnostné otvorenie školského roka v novovybudovanom učilišti.

1973: Odborné učilište Závodov ťažkého strojárstva v Bardejove
1973: Odborné učilište Závodov ťažkého strojárstva v Bardejove

1979

Vybudovanie dielní praktického vyučovania.

Zmena názvu školy
Zmena názvu školy

1992

1. septembra pri SOU strojárskom vzniklo aj gymnázium na základe rozhodnutia Krajského úradu školskej správy II v Košiciach.

1992: Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
1992: Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

2006

Od 1. septembra 2006 Spojená škola J. Henischa, Gymnázium, Stredná odborná škola polytechnická.

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Súčasnosť

Vzdelávanie a príprava pre trh práce - učiť sa, pracovať a zarábať/ DUÁLNE VZDELÁVANIE.

Vzdelávanie a príprava na vysoké školy - učiť sa, hrať sa, programovať/ INTELIGENCIA UMELÁ INTELIGENCIA.

1) Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SŠ J. Henischa v Bardejove.
2) Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SŠ J. Henischa v Bardejove.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební a dielní (učebňa technického kreslenia, učebňa CNC robotika, učebňa elektrického merania a elektrotechniky, učebňa automobilovej techniky, dielňa CNC a robotiky, autodielňa, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Prístavbou, rekonštrukciou a stavebnými úpravami učební, dielní, prednáškovej miestnosti, sociálnych zariadení, zakúpením materiálno-technického vybavenia a zabezpečením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.


Inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky.

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Súčasnosť: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov / Foto: Kristián Vojčík

IoT Internet vecí Ponuka odborov

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!