NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Odbory/ Profesie - dopravná prevádzka, elektrotechnika, stavebníctvo.


Potrebujete maturitné vysvedčenie z odborných predmetov v týchto profesiách?

Stiahnuť prihlášku

Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou.

NOVINKA 2-ročné štúdium (maturitné vysvedčenie)

Absolventi 3-ročných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu na vlastnej škole. Denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list.
Dĺžka štúdia:
2 roky
Forma štúdia:
denná
Určené pre:
chlapcov, dievčatá
Podmienky prijatia:
bez prijímacích skúšok

V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre nadstavbové štúdium:

Ide o denné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

V rámci nadstavbového štúdia záujemcovia získavajú praktické zručnosti (prax) a odbornú kvalifikáciu.

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!