POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Odbory/ Profesie - Mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí.


Potrebujete výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov v týchto profesiách? Získanie novej užitočnej schopnosti, novej kvalifikácie (rekvalifikácia).

Stiahnuť prihlášku

Čo robiť, ak ťa neprijali na vysokú školu?

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.

NOVINKA 2-ročné štúdium (výučný list + maturitné vysvedčenie)

2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl.
Dĺžka štúdia:
2 roky
Forma štúdia:
denná/ externá (pre pracujúcich)
Určené pre:
chlapcov, dievčatá
Podmienky prijatia:
bez prijímacích skúšok

V školskom roku 2020/21 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

Ide o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

V rámci kvalifikačného štúdia záujemcovia získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania,
než v ktorom vykonali maturitnú skúšku
.

Podmienka otvorenia štúdia:

  • a) 17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
  • b) 8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia.

Prihlášky si vyzdvihnite na sekretariáte školy, prípadne stiahnuť a odoslať do 25. augusta 2021.

V elektrotechnických odboroch (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.x

Stiahnuť prihlášku (RTF 658KiB)

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!