Zmluvy, objednávky, faktúry

Zverejňovanie v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., a v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty od 1.5.2013 sú uverejňované na https://zverejnovanie.po-kraj.sk/42035261

Elektronická úradná tabuľa

Najzaujímavejšie

Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Uverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr

Súhrnné správy