VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum zverejnenia: 22.3.2022 „„Vzdelávacia bunka s robotom-priemyselný výučbový robot“
PDF (295 kB): Robot.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum zverejnenia: 4.2.2021 „Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu s opisom predmetu zákazky“
PDF (295 kB): Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu,
PDF (665 kB) opis predmetu zákazky.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum zverejnenia: 16.11.2020 „Oprava a maľovanie stien telocvične“
PDF (690 KB): Vyzva_na_VO-telocvicna.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum zverejnenia: 30.9.2020 „Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice sústruženie a technické kreslenie“
DOCX (108 KB): Príloha 7_Výzva na predloženie cenovej ponuky-5.docx a Špecifikácia XLS(48 KB): Kópia - Cenový formulár - špecifikácia-3.xls


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum zverejnenia: 29.9.2020 „Obstaranie učebných pomôcok – autoservisná technika“
DOCX (107 KB): Príloha 7_Výzva na predloženie cenovej ponuky-2.docx a Špecifikácia XLS(44 KB): Cenový formulár - špecifikácia-1.xls


Výzva na predloženie cenovej ponuky

„Nákup – Programovanie CNC plazmové zariadenie“
PDF (196 KB): Výzva - CNC plazma.pdf


Rekonštrukcia elektroinštalácie – v učebných a pomocných priestoroch Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove

PDF (214 KB): spracovanie PD nového riešenia elektrorozvodov - návrh nových svietidiel, ktoré splnia nove požiadvky STN - vypracovanie výkazu - výmeru, demontáže, montáže, materiály

NÁKUP – VIRTUÁLNY TRENAŽÉR ZVÁRANIA

PDF (497 KB): Virtuálny zvárací simulátor – VirtualWelding. Systém VirtualWelding pre realistické simulačné ručné zváranie metódou MIG/MAG, obalenou elektródou MMA a dalších procesov.

NÁKUP - ZVÁRAČSKÁ TECHNIKA

PDF (578 KB): 5 ks Zvárací zdroj MIG/MAG 250A, 2 ks Zvárací zdroj MIG/MAG 310A, 3 ks Prenosný zvárací zdroj kombinácia MIG/MAG, TIG, MMA, 1 ks Plazmový rezací zdroj pre strojné rezanie

NÁKUP - STOLIČKY KOVOVÉ S OPERADLOM

PDF (228 KB): Školská stolička 16 ks

NÁKUP - DIELENSKÝ NÁBYTOK

PDF (180 KB): Dielenská skrinka na náradie na kolieskach 16 ks

OPRAVA CHODIEB DM

PDF (180 KB): Domov mládeže, chodba a vstup do výťahu na 4. a 5. podlaží

NÁKUP - LED SVIETIDIEL A INŠTALAČNÉHO MATERIÁLU

PDF (234 KB): Demontáž starého osvetlenia a inštalácie osvetlenia, dodávka a montáž LED svietidiel, dodávka montáž a zapojenie novej inštalácie pre osvetlenie, inštalačné a stavebné práce, revízia nového osvetlenia, revízna správa.

NÁKUP - A MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY S ODSÁVACOU, REKUPERAČNOU A FILTRAČNOU JEDNOTKOU A ODSÁVACIE POTRUBIE

PDF (234 KB): Odstránenie starej vzduchotechniky, dodávka a montáž novej vzduchotechniky, dodávka a montáž nového technologického zariadenia s odsávacou, filtračnou a rekuperačnou jednotkou.

OPRAVA FASÁDY DIELNI PV- III. ETAPA

PDF (467 KB): očistenie pôvodných omietok, osekanie sokla...

OPRAVA UČEBNE AUTOELEKTRIKÁR - DIELNE PV

PDF (468 KB): odstránenie zvetralého muriva na stenách, demontáž dverí a zárubní...

OPRAVA UČEBNE STROJNÉHO OBRÁBANIA - DIELNE PV

PDF (469 KB): demontáž plechových a drevotrieskových stien...

Výzva/ Nákup športovej výbavy

PDF (148 KB): 37400000-2 športový tovar a výbava

Výzva/ Dielne praktického vyučovania

PDF (446 KB): OPRAVA SKLADOVÝCH PRIESTOROV DIELNÍ PV

Výzva/ Fasáda

PDF (138 KB): Oprava fasády dielni PV – II. etapa

Výzva/ Kotol

PDF (138 KB): Výmena kotla

Výzva/ Oprava kotolne v dielniach PV

PDF (138 KB): Oprava kotolne v dielniach PV

Zmluvy, objednávky, faktúry

Súhrnné správy

Výzvy

  • Predkladanie ponúk