MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Maturitný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí. ITčkári.


Nové technológie, nastavenie, údržba, správa sietí.

Stiahnuť ponuku mifi4EU

Študijný odbor mechanik počítačových sietí

Popis študia mechanik počítačových sietí
Dĺžka štúdia

4. roky

Forma štúdia

denná

Určené pre:

chlapcov a dievčatá

Podmienka prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť, prijímacie konanie

Praktické zručnosti priamo vo firmách alebo v školskej dielni.
Odborný výcvik (PRAX):

1. ročník

1 deň za týždeň

2. ročník

2 dni za týždeň

3. ročník

2 dni za týždeň

4. ročník

2 dni za týždeň

Doklady po ukončení štúdia maturitnou skúškou
MATURITNÉ VYSVEDČENIE

dodatok k vysvedčeniu - EUROPASS

VÝUČNÝ LIST

vyučený v odbore mechanik počítačových sietí

OSVEDČENIE

odborná spôsobilosť v elektrotechnik

ZVÁRAČSKÝ PREUKAZ

odborná spôsobilosť v elektrotechnike

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Počítačové siete
DÁTOVÉ ROZVÁDZAČE

Router, switch, RJ45, CAT5E,..

MIKROTIK

Winbox, serial console, putty, CLI, firewall, bridge, switch, mesh, IPV6, VLAN, cAP, mAP, wAP, RB1100AHx4, radius, usermanager, CAPSman, HAP ac2, HEX POE, HEX S, RB3011, RB260GSP, 2,4Ghz, 5GHz, 60Ghz, optika, metalika, POE

CISCO

WEB management, serial console, putty, firewall, VLAN

Štruktúra siete

ISP, LAN, WiFi

Poskytnuté vzdelanie:

absolvent odboru 2682 K mechanik počítačových sietí získa:

Žiaci môžu získať: Zváračský preukaz na našej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu.

Odborný výcvik (prax) žiaci realizujú v dielňach školy, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo na zákazkách zákazníkov.
Žiaci 2., 3. a 4. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax):

1. ročník - 1 deň za týždeň,
2. ročník - 2 dni za týždeň,
3. ročník - 2 dni za týždeň,
4. ročník - 2 dni za týždeň.

Uplatnenie

Na základe získaných certifikátov sa ich uplatnenie zvýši celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných a medzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenie a budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi.

Ďalšie možnosti štúdia

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky.

mechanik počítačových sietí
Návrh počítačovej siete

Mikrotik HEX POE, HEX S

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Štruktúrovaná kabeláž

Mikrotik HEX POE, Wifi sieť, nodeMCU

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Montáž sieťových prvkov

Mikrotik HEX S, VPN, optika

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Nastavenie a údržba sieťových prvkov

Strihací nástroj Krone

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Vzdialená správa sieťových prvkov

Prepojovacie káble - patch cables

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Osadanie sieťových komponentov

Dátový rozvádzač

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Bezpečnosť sietí

Dátový panel - patch panel

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Záloha

Záložný zdroj - UPS

mechanik počítačových sietí

mechanik počítačových sietí
Návrh a osadenie dátového rozvádzača

Osadenie dátového rozvádzača

mechanik počítačových sietí

Mikrotik - prístupové body/ miFi

Mikrotik wAP
Mikrotik wAP

Malý dvojpásmový bezdrôtový prístupový bod 2.4 / 5GHz pre bezpečné pripojenie na strop, stenu alebo pól.

Mikrotik cAP
Mikrotik cAP

Dvojpásmový bezdrôtový prístupový bod 2,4 / 5GHz pre montáž na strop alebo stenu s dvomi portami Gigabit Ethernet (jeden s výstupom PoE), podporou 802.11ac a podporou šifrovania hardvéru IPsec

Mikrotik mAP
Mikrotik mAP

Dual-Chain 2.4GHz micro AP, 650MHz procesor, 64MB RAM, 2xEthernet, PoE out.

Školská sieť miFi - prístupové body mifi-2.4G, mifi-5G.

Mikrotik RB1100AHx4

RB1100AHx4 CAPsMAN
RB1100AHx4 CAPsMAN, centrárna správa prístupových bodov WiFi 2,4Ghz a 5GHz.
RB1100AHx4 CLI, putty
RB1100AHx4 CLI, putty, Console

SG220-26 26-Port Gigabit Smart Switch

CISCO SG220
CISCO SG220

miFi sieť

miFi sieť
miFi - štruktúra siete

mechanici počítačových sietí

Stiahnuť ponuku

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!