Rodičia máte doma deviataka? Chcete mu zabezpečiť budúcnosť a prácu v žiadanom odbore?

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov