SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, BARDEJOV

Žiaci a rodičia

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

PONUKA/ vzdelávania

 • Gymnázium
  Bardejov

  Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA, 4-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 • Pozrieť kritériá
  127 kB
 • SOŠ polytechnická - študijné odbory

  Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
 • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, 4-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 • Pozrieť kritériá
  126 kB
Najzaujímavejšie
 • SOŠ polytechnická - učebné odbory

  Uchádzači sa prijímajú bez prijímacích skúšok podľa priemeru známok zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet žiakov, ktorý je možné prijať pre príslušný odbor.
 • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 • Pozrieť kritériá
  235 kB
 • Školský poriadok

  práva a povinnosti
 • Prevádzka a vnútorný režim školy
 • Pozrieť
 • Zváračský preukaz

  Škola č. 208
 • široký výber kurzov
 • Pozrieť
Najzaujímavejšie
 • KONTAKT

  riaditeľ
 • Ing. Peter Dulenčin, PhD.
 • Pozrieť

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov