Súhrnné správy 2016

Zverejňovanie v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., a v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty od 1.5.2013 sú uverejňované na https://zverejnovanie.po-kraj.sk/42035261/

Elektronická úradná tabuľa

 • I. kvartál

  Súhrnná správa
 • o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 Eur
 • VHČ - PDF
 • HČ - PDF
 • II. kvartál

  Súhrnná správa
 • o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 Eur
 • VHČ - PDF
 • HČ - PDF
 • III. kvartál

  Súhrnná správa
 • o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 Eur
 • VHČ - PDF
 • HČ - PDF
 • IV. kvartál

  Súhrnná správa
 • o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000 Eur
 • VHČ - PDF
 • HČ - PDF

Zmluvy, objednávky, faktúry

Súhrnné správy

 • VHČ, HČ