INFORMÁCIE: Údaje školy

Spojená škola Juraja Henischa má dve organizačné zložky:

GYMNÁZIUM
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Spojená škola J. Henischa vzdeláva na dvoch samostatných organizačných zložkách: Gymnáziu a Strednej odbornej škole polytechnickej. Obe zložky sú v jednej budove na Slovenskej ulici č. 5. Za posledné roky sa zrekonštruovala budova školy, chodby, triedy, telocvičňa, jedáleň, vymenili sa okná, vybudovali sa bezbariérové vstupy. Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia pribudol schodolez a vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v meste bezbariérovou. To umožnilo už dvom študentom pripútaným na invalidný vozíček študovať na našej škole.

Ponuka vzdelávania

Adresa školy
Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Zváračská škola č. 208
Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač) v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja.

Fakturačné údaje
IČO: 42 035 261 DIČ: 20 22 23 16 51

Riaditeľ školy:
Ing. Peter Dulenčin PhD,
tel. č.: 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960

Vedenie školy
Ing. Peter Dulenčin, Mgr. Jozef Homza, PhD., Ing. Ján Židzik, ...

Zriaďovateľ
Údaje o zriaďovateľovi: Úrad Prešovského samosprávneho kraja sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

Úradné hodiny v kancelárii školy v pracovných dňoch

Pondelok 7.30 - 11.00 | 12,30 - 15,00
Utorok 7.30 - 11.00 | 12,30 - 15,00
Streda 7.30 - 11.00 | 12,30 - 15,00
Štvrtok 7.30 - 11.00 | 12,30 - 15,00
Piatok 7.30 - 11.00 | 12,30 - 15,00

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach

 • Organizačná zložka Gymnázium

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.
 • Prerokované v PG rade: 26.09.2018
 • Predkladá: Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy
 • Pozrieť
 • Organizačná zložka SOŠ polytechnická

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.
 • Prerokované v PG rade: 26.09.2018
 • Predkladá: Ing Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy
 • Pozrieť
Najzaujímavejšie
 • LETÁK, zlaté Štúrovo pero

  Informácie o možnostiach štúdia, nové učebné, nové študijné odbory,...
 • Premeny školy
 • Časopis Gymoš
 • Folklórny súbor
 • Pozrieť

Elektronická úradna tabuľa

Zmluvy, objednávky, faktúry

Súhrnné správy