Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


rada-skoly-_rs

Rada školy

Rady školy - Rada rodičov, Rada školy, Žiacka školská rada.


Správy o činnosti

:!: 2020 :!: 2019


RADA RODIČOV

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried.

RADA ŠKOLY

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Žiacka školská rada (ŽŠR), je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

školská rada

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 0, Doteraz: 546

¯\_(ツ)_/¯

rada-skoly-_rs.txt · Posledná úprava: 12/03/2021 19:16 od aix150