Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
skola:ponuka_studia_sk._rok_2023:2024

Ponuka štúdia šk. rok 2023/2024

31/07/2022 17:46 Školský rok 2023/2024, September 2023

Spojená škola Juraja Henischa ponuka pre šk. rok 2023/2024 denné učebné, denné študijné a pomaturitné programy.

Spojená škola J Henisha - org. zložka: 7902 J gymnázium

gymnazium

Spojená škola J Henisha - org. zložka: Stredná odborná škola polytechnická

4-ročné odbory (maturita + výučný list):

 • 2411 K mechanik nastavovač
 • 2679 K mechanik – mechatronik
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2682 K mechanik počítačových sietí
 • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
 • 2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení

ponuka

2411 K mechanik nastavovač

ponuka

2679 K mechanik – mechatronik

ponuka

2697 K mechanik elektrotechnik

ponuka

2682 K mechanik počítač. sietí

ponuka

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

ponuka

2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení viac informácií

ponuka

3-ročné odbory (výučný list)

 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
 • 3678 H inštalatér

2487 H 01 autoopravár – mechanik a 2487 H 02 autoopravár – elektrikár

ponuka

3678 H inštalatér

ponuka

Doklady o získanej kvalifikácií:

Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti. Vysvedčenie o maturitnej skúške.

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu zvárania. https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/spojena_skola_juraja_henischa/zvaracska_skola.

V školskom roku 2020/21 škola spolupracuje s 62 firmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Informácie o možnostiach štúdia

mechanik elektrotechnik

autoopravár

mechanik nastavovač

inštalatér

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 3, Doteraz: 889

¯\_(ツ)_/¯

skola/ponuka_studia_sk._rok_2023/2024.txt · Posledná úprava: 06/01/2023 16:35 od aix150