Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spojena_skola_juraja_henischa:gymnazium

Gymnázium

Od roku 1992
DOLNÉ GYMKO, Slovenská 5, Bardejov

Gymnázium, je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa 1) s viac ako 25-ročnou tradíciou, moderná dynamická, ktorú charakterizuje individuálny prístup, kreativita, diferenciácia vzdelávania, tradície, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť.

Prioritou školy je kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si voliteľné predmety, medzinárodné projekty, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov, školský časopis, televízia, rádio a spevácky súbor.

Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-komunikačné technológie vo výučbe/ ITA Bardejov.

mifi4EU


žiaci v Španielsku 》Pozdrav zo Španielska: Žiaci gymnázia v Španielsku
12.2.2022Február 2022》Druhé projektové stretnutie Projekt Erasmus Plus na Spojenej škole Juraja Henischa


Časopis Gymoš až osem ocenení Časopis Gymoš 1. miesto
Štúrovo pero 2022, Časopis Gymoš 1. miesto


5. jún
PROGRAM MOBILITY Bardejov, 5. - 11. jún 2022 Erasmus+ Project “Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills” 2020-1-ES01-KA229-081896_3
Projekty
Erasmus Plus - Fostering Social Inclusion Through Artistic Skills


Lúčenie MyEdit Lúčenie maturantov MyEdit
Lúčenie maturantov, MyEdit, Bardejov 13.5.2022


Prešov 18.5.2022
Najlepší časopis v Prešovskom kraji je Gymoš z Bardejova Najlepším stredoškolským casopisov v Prešovskom kraji je Gymoš z Bardejova


Svetový reštart 16.10.2022
Svetový deň záchrany života


Duchnovičov Prešov 2023 - celoslovenské kolo


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 409

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/gymnazium.txt · Posledná úprava: 13/06/2023 20:56 od aix150