Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spojena_skola_juraja_henischa:e-tabula

Elektronická tabuľa

elektronická tabuľa E-tabuľa Elektronická úradná tabuľa Spojenej školy J. Henischa 1) Bardejov (PSK) slúži na zverejňovanie informácií týkajúcich sa nasledovných oblastí:


1. Dokumenty

zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Dokumenty od 1.5.2013 sú uverejňované na
https://zverejnovanie.po-kraj.sk/42035261

2. Súhrnné správy o zákazkách

2020

Práce Tovary Služby

2021

10 I. štvrťrok117 I. štvrťrok

10 II. štvrťrok

10 III. štvrťrok 117 III. štvrťrok

10 IV. štvrťrok 117 IV. štvrťrok

2022

I. štvrťrok

suhrnne_spravy_10.pdf

suhrnne_spravy_zsnh_117_1_.pdf

suhrnne_spravy_zsnh_117_2_.pdf

2023

1_polrok_2023.pdf

2_polrok_2023.pdf

3. Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy


18. 03. 2024 do 09.00 h.

„Obchodná verejná súťaž - Nájom nebytových priestorov


29.04.2022 do 15:00 h.

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Nákup a inštalácia 1 ks „Vzdelávacia bunka s robotom-priemyselný výučbový robot“ Nákup a inštalácia 1 ks „Vzdelávacia bunka s robotom-priemyselný výučbový robot“


02.08. 2021 do 09:00 h.

Nákup a inštalácia 1 ks „Vzdelávacia bunka s robotom-priemyselný výučbový robot“

Nákup a inštalácia 1 ks – Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie pre CNC plazmu„

Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu s opisom predmetu zákazky


4. O.V.S

Ponuka na prenájom majetku

o.v.s O.V.S. – prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

Ponuka na prenájom majetku

O.V.S. – Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 1526

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/e-tabula.txt · Posledná úprava: 04/03/2024 14:18 od aix150