Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spojena_skola_juraja_henischa:e-tabula

Elektronická tabuľa

elektronická tabuľa E-tabuľa Elektronická úradná tabuľa Spojenej školy J. Henischa 1) Bardejov (PSK) slúži na zverejňovanie informácií týkajúcich sa nasledovných oblastí:


1. Dokumenty

zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Dokumenty od 1.5.2013 sú uverejňované na
https://zverejnovanie.po-kraj.sk/42035261

2. Súhrnné správy o zákazkách

2020

Práce Tovary Služby

2021

3. Výzvy na predkladanie ponúk

Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu s opisom predmetu zákazky

4. O.V.S

prenájom majetku

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 130

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/e-tabula.txt · Posledná úprava: 07/03/2021 13:37 od aix150