Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spojena_skola_juraja_henischa:sos_polytechnicka

SOŠ polytechnická

Vzdelávanie

ssjh Stredná odborná škola polytechnická (SOŠp), je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa 1) s viac ako 45-ročnou tradíciou. Ide o školu s technickým zameraním, pracoviskami na dielňach praktického vyučovania. 2)


Škola je stavebne, priestorovo a materiálne vybavená tak, že plne umožňuje vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Študenti majú počas štúdia zabezpečenú platenú odbornú prax vo firmách s možnosťou zamestnať sa ihneď po skončení štúdia.


4-ročné študijné odbory s maturitou

mechanik elektrotechnik


Doklady o získanej kvalifikácií pre 4-ročné odbory:

  • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
  • Vysvedčenie o maturitnej skúške.
  • Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
  • V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
  • Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu:

Doklady o získanej kvalifikácií pre 3-ročné odbory:

  1. Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
  2. Vysvedčenie o záverečnej skúške.

V elektrotechnických odboroch Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu.

2-ročné nadstavbové denné maturitné štúdium

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch:

2-ročné externé pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Prihláška na pomaturitné štúdium

Stiahnuť prihlášku (RTF 658KiB).

Prax, praktické vyučovanie

Novinky


Druhé miesto na Slovensku v Súťaži Zenit 2021/22 Adam Franko
Adam Franko


Škola škola
Podporujeme využívanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní


Bedminton Krajské kolo v bedmintone, Poprad
Krajské kolo v bedmintone, 2. miesto, 12.5.2022


Lúčenie MyEdit Lúčenie maturantov MyEdit
Lúčenie maturantov, MyEdit, Bardejov 13.5.2022


mas-wrestling, Prešov 20. máj
mas-wrestling, Prešov, 20. máj 2. miesto Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok v mas-wrestlingu stredných škôl


mifi4EU

Táto stránka bola navštívená: Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 845

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/sos_polytechnicka.txt · Posledná úprava: 20/05/2022 16:29 od aix150