Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spojena_skola_juraja_henischa:sos_polytechnicka

SOŠ polytechnická

Vzdelávanie

ssjh Stredná odborná škola polytechnická (SOŠp), je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa 1) s viac ako 45-ročnou tradíciou. Ide o školu s technickým zameraním, pracoviskami na dielňach praktického vyučovania. 2)


Škola je stavebne, priestorovo a materiálne vybavená tak, že plne umožňuje vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Študenti majú počas štúdia zabezpečenú platenú odbornú prax vo firmách s možnosťou zamestnať sa ihneď po skončení štúdia.


4-ročné študijné odbory s maturitou

mechanik elektrotechnik


Doklady o získanej kvalifikácií pre 4-ročné odbory:

 • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • Vysvedčenie o maturitnej skúške.
 • Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
 • V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
 • Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu:

Doklady o získanej kvalifikácií pre 3-ročné odbory:

 1. Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 2. Vysvedčenie o záverečnej skúške.

V elektrotechnických odboroch Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu.

2-ročné nadstavbové denné maturitné štúdium

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch:

2-ročné externé pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Prihláška na pomaturitné štúdium

Stiahnuť prihlášku (RTF 658KiB).

Prax, praktické vyučovanie

Novinky


Druhé miesto na Slovensku v Súťaži Zenit 2021/22 Adam Franko
Adam Franko


Škola škola
Podporujeme využívanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní


Bedminton Krajské kolo v bedmintone, Poprad
Krajské kolo v bedmintone, 2. miesto, 12.5.2022


Lúčenie MyEdit Lúčenie maturantov MyEdit
Lúčenie maturantov, MyEdit, Bardejov 13.5.2022


mas-wrestling, Prešov 20. máj
mas-wrestling, Prešov, 20. máj 2. miesto Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok v mas-wrestlingu stredných škôl


mifi4EU

Táto stránka bola navštívená: Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 516

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/sos_polytechnicka.txt · Posledná úprava: 28/08/2022 16:36 od aix150