Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spojena_skola_juraja_henischa:zvaracska_skola

Zváračská škola

Súčasťou Spojenej školy Juraja Henischa je Zváračská škola. Absolventi Zváračskej školy získavajú zváračský preukaz pre daný rozsah oprávnenia. 1)

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove ponúka bohaté možnosti praktického vyučovania, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj koncept Zváračskej školy. Tá nie je žiadnym nováčikom, svoju históriu píše už od roku 1993. Počas uplynulých rokov prešla rozsiahlou modernizáciou a záujemcom umožňuje absolvovať kurzy na základnej a vyššej kvalifikačnej úrovni.


Zváračská škola
Zváračská škola Bardejov

Zváračská škola č. 208

Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač)v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja. Zváračská škola ponúka široký výber kurzov, ktoré pokrývajú prakticky všetky požiadavky na profesiu zvárača v našom regióne, má dostatočné kapacitné možnosti, ako aj technické vybavenie pracovísk na vysokej úrovni a kvalitné personálne obsadenie.

V marci 2019 Zváračská škola prešla kompletnou rekonštrukciou

 • nová vzduchotechnika s rekuperáciou
 • nové LED osvetlenie
 • nové zariadenie dielne (pracovné stoly ,skrinky.)
 • nová zváracia technika
 • zváracia škola vlastní trenažér zvárania,
 • plazmový páliaci CNC stroj.

1. Vybavenie rekvalifikačného zariadenia

Vo zváračskej škole sú:

 • dve samostatné pracoviská praktickej výuky, v ktorých je zriadených:
 • 10 pracovísk pre výuku zvárania elektrickým oblúkom
 • 6 pracovísk pre výuku zvárania plameňom
 • učebňa teoretickej výuky s kabinetom, vybavená didaktickými pomôckami (spätný projektor, diaprojektor, video, učebné texty, učebnice a pod.)
 • sociálne zariadenie - šatňa, umývarky, sprcha, WC

Všetky pracoviská a zariadenia sú schválené Prvou zváračskou a.s. Bratislava - vydaným „Osvedčením spôsobilosti.“

2. Forma kurzov

Kurzy sú jednorázové 4 až 5 - týždňové s dennou teoretickou a praktickou výukou podľa druhu kurzu. Výuka je zabezpečovaná v II. smennej prevádzke na základe požiadaviek odberateľov, podľa obsadenia pracovísk a inštruktorov, aby bola zabezpečená riadna výuka podľa smerníc Prvej zváračskej a.s.

3. Periodické preskúšania zváračov z legislatívy pri zváraní

Popis: školenie a preskúšanie zváračov podľa STN 050601, STN 050610, STN 050630.
Dni a časy konania: streda od 8.00 hod.
Registrácia: po dohode na tel čísle: 0948 780 146, alebo email: zvaracskaskola208@gmail.com
Miesto konania: Zváračská škola č.208 Bardejov, Kúpeľná 1
Počet hodín: 4
Periodické preškolenie zváračov - Cena: 20,- eur
Vydanie ID karty 15,-eur

4. Kontaktné údaje

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 ,085 01 Bardejov
Prevádzka - Kupeľná 1 - areál dielní
PaedDr. HAVRIŠ Stanislav, IWT – vedúci zváračskej školy, technológ zvárania
Mobil: 0948 780 146, 0904 464 328,
Tel.: 054/4861934, 054/4861930 – Vrátnica
Fax: 054 / 4861960
E-mail: zvaracskaskola208@gmail.com
Ing. Roguľa Lukáš, IWT – technológ zvárania
Tel.: 054/4861930 – Vrátnica
Tel.:054/4861934 - Kancelária
Mgr. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania
TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania

KURZY ZVÁRANIA podľa normy STN 050705

Ponúkame tieto kurzy zvárania:

Označenie, názov kurzu

 • ZK 111-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • ZK 111-21*) Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • ZK 111-71*) Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • ZK 111-8 Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • ZK 135-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • ZK 135-21*) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • ZK 135-6*) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • ZK 135-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • ZK 141-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • ZK 141-21*) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • ZK 141-31*) Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • ZK 141-6*) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • ZK 141-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • ZK 311-1 Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

Stiahnuť prihlášku

https://ssjh.sk/dokumenty/Prihlaska-Zvarcska-skola-c.208..rtf

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 2, Doteraz: 1933

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/zvaracska_skola.txt · Posledná úprava: 26/10/2021 13:39 od aix150