Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
sos:pomaturitne_a_nadstavbove_studium

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

16/05/2023 15:06

Podmienky prijatia: bez prijímacich skúšok
Fomma štúdia: externá (pre pracujúcich)
Prihlášky prijímame do 31. mája

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

2-ročné štúdium nadväzujúce na ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore.

Absolvent získava maturitné vysvedčenie.

 • 3757 L dopravná prevádzka (pre absolventov 3-ročných učebných odborov V oblasti autoopravár- mechanik # autoopravár -elektrikár, železničiar, lodník),
 • 3659 L stavebníctvo (pre absolventov 3-ročných učebných odborov v oblasti klampiar, stolár, murár, tesár, montér suchých stavieb, kamenár, kachliar, maliar, inštalatér, sklenár, podlahár, strechár, kominár).

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

2 - ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, - gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

V nasledujúcom školskom roku ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

V elektrotechnických odboroch (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium
Pomaturitné a nastavbové štúdium

Súvisiace príspevky

Súvisiace dokumenty

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 6, Doteraz: 608

¯\_(ツ)_/¯

sos/pomaturitne_a_nadstavbove_studium.txt · Posledná úprava: 17/05/2023 09:34 od aix150