Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
skola:prijimacie_konanie_v_sk._roku_2024:2025

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

Školský rok 2024/2025, September 2024

V školskom roku 2024/2025 otvárame nasledujúce odbory: študijné 4 - ročné odbory

 • 7902 J gymnázium –> výsledková listina uchádzačov
 • 2411 K mechanik nastavovač –> výsledková listina uchádzačov
 • 2426 K programátor obrábac. a zváracích strojov a zariadení –> výsledková listina uchádzačov
 • 2682 K mechanik počítačových sietí –> výsledková listina uchádzačov
 • 2697 K mechanik elektrotechnik –> výsledková listina uchádzačov
 • 2679 K mechanik mechatronik –> výsledková listina uchádzačov
 • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení –> výsledková listina uchádzačov
 • učebné 3 - ročné odbory
 • 2487 H01 autoopravár – mechanik –> výsledková listina uchádzačov
 • 2487 H02 autoopravár – elektrikár –> výsledková listina uchádzačov
 • 2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika –> výsledková listina uchádzačov
 • 3678 H inštalatér –> výsledková listina uchádzačov –> výsledková listina uchádzačov

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní na webovom sídle školy (§ 65 a § 161m školského zákona), prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

Termíny k prijímaciemu konaniu

Do 20. marca 2024 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 2. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2024,
 • v druhom termíne 6. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. mája 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 na webovom sídle školy alebo na výveske školy.

Prijímacie konanie 2023
Spojená škola Juraja Henischa, Prijímacie konanie

Súvisiace príspevky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 3, Doteraz: 233

¯\_(ツ)_/¯

skola/prijimacie_konanie_v_sk._roku_2024/2025.txt · Posledná úprava: 04/04/2024 08:35 od aix150