Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spojena_skola_juraja_henischa

Údaje o škole

ssjh Spojená škola J. Henischa 1) vzdeláva na dvoch samostatných organizačných zložkách: Gymnáziu 2) a Strednej odbornej škole polytechnickej 3). Obe zložky sú v jednej budove na Slovenskej ulici č. 5. Za posledné roky sa zrekonštruovala budova školy, chodby, triedy, telocvičňa, jedáleň, vymenili sa okná, vybudovali sa bezbariérové vstupy.


Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia pribudol schodolez a vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v meste bezbariérovou. To umožnilo už dvom študentom pripútaným na invalidný vozíček študovať na našej škole.

Adresa školy

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Zváračská škola č. 208

Zváračská škola pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač) v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja. 4)

Fakturačné údaje

IČO: 42 035 261 DIČ: 20 22 23 16 51

Riaditeľ školy:

RNDr. Jozef Sobek
poverený riaditeľ školy

Ing. Peter Dulenčin PhD, Životopis riaditeľa školy
tel. č.: 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960

Vedenie školy

RNDr. Jozef Sobek, Ing. Peter Dulenčin, Mgr. Jozef Homza, PhD., Ing. Ján Židzik, …

Zriaďovateľ

Údaje o zriaďovateľovi: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

E-Tabuľa

Správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, výsledkoch a podmienkach

21/22

Správa o činnosti RŠ

20/21

Správa Gymnázium Správa SOŠ polytechnická

Správa o činnosti RŠ

19/20

Správa Gymnázium Správa SOŠ polytechnická

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra školy (Platnosť od: 01.01.2023)

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 3, Doteraz: 1405

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa.txt · Posledná úprava: 25/03/2023 11:35 od aix150