Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spravy:skolstvo:ciel_udrzatelneho_rozvoja_4

Cieľ udržateľného rozvoja 4

14/07/2022 19:03 Správy školstvo

#Hashtag#SDG-4

Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj

Agenda je „ akčný plán pre ľudí, planétu a prosperitu “. Zahŕňa 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Tieto ciele sú nedeliteľné a zahŕňajú ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer.

Cieľ udržateľného rozvoja 4 (SDG 4) je cieľom vzdelávania

Jeho cieľom je „ zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých “.

SDG 4 sa skladá z 10 cieľov.

Mechanizmus spolupráce v oblasti globálneho vzdelávania #Education2030

SDG 4

Národné kritériá trvalo udržateľného rozvoja 4 na transformáciu vzdelávania (UNESCO GEM/UIS júl 2022)

Je načase,
aby sa krajiny do roku 2025 a 2030 zaviazali k plneniu siedmich referenčných ukazovateľov SDG 4 :

  • školská dochádzka v ranom detstve;
  • mimoškolské sadzby;
  • miery dokončenia;
  • rodové rozdiely v miere dokončenia;
  • minimálne miery znalosti čítania a matematiky;
  • vyškolení učitelia; a
  • verejné výdavky na vzdelávanie.

V reakcii na veľké výzvy v oblasti vzdelávania zvoláva generálny tajomník OSN v septembri 2022 aj summit o transformačnom vzdelávaní.

Prečítajte si správu.

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príspevky

Zdroj: https://www.sdg4education2030.org/the-goal
Zdroj: https://www.sdg4education2030.org/national-sdg-4-benchmarks-transform-education-unesco-gemuis-july-2022
Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 76

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/ciel_udrzatelneho_rozvoja_4.txt · Posledná úprava: 12/08/2022 10:22 od aix150