Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


rada-skoly-_rs:2020

Správa o činnosti Rady školy pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove za rok 2020

RŠ schválila:

Správa o činnosti

Rada školy (RŠ) bola zriadená podľa zákona NR SR 596/2003 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Zb. a o zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. v platnom podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ dňom 23.05.2019.

Prešovský samosprávny kraj potvrdil zriadenie RŠ pri SŠJH, Slovenská 5, v Bardejove dňom 31.05.2019. Funkčné obdobie RŠ podľa zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení sa končí dňa 31.05.2023.

V priebehu roka 2020 sa z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatých protiepidemiologických opatrení neuskutočnilo ani jedno riadne zasadnutie RŠ. Dôležité schvaľovacie uznesenia z plánu zasadnutí RŠ na rok 2020 sa preto riešili elektronickým hlasovaním cez maily a dotazníky:

RŠ schválila:

Správa o činnosti Rady školy pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove za rok 2020

Zápisnica z elektronického hlasovania RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 10. 03.2020

Zápisnica z elektronického hlasovania RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 08.06.2020

Dodatok k zápisnici z elektronického hlasovania RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 08. 06.2020

Plán zasadnutí na rok 2021

Prílohy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 216

¯\_(ツ)_/¯

rada-skoly-_rs/2020.txt · Posledná úprava: 12/03/2021 19:18 od aix150