Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


2022-2023:zrusia_sa_polrocne_prazdniny

Zrušia sa polročné prázdniny?

18/04/2021 7:24 Školský rok 2022/2023, September 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje zrušenie polročných prázdnin, ktoré trvajú jeden deň. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú predložil rezort školstva do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

“Polročné prázdniny sa rušia najmä z dôvodu nadbytočnosti vzhľadom na to, že trvanie polročných prázdnin neprináša žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách,” uvádza rezort školstva v predloženom materiáli. Z aplikačnej praxe podľa ministerstva vyplýva, že polročné prázdniny nepostačujú na ich regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre zákonných zástupcov žiakov.

Účinnosť sa navrhuje od 30. mája vzhľadom k tomu, že cieľom je zrušenie už najbližších polročných prázdnin. Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Ministerstvo ruší polročné prázdniny

Polročne prázdniny: 3. február 2023, piatok sa rušia

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 189

¯\_(ツ)_/¯

2022-2023/zrusia_sa_polrocne_prazdniny.txt · Posledná úprava: 23/05/2022 18:02 od aix150