Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
2023-2024:organizacne_pokyny_msvvas_sr-na_skolsky_rok_2023_2024

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

06/06/2023 12:19 Školský rok 2023/2024, September 2023

4. september

1 Organizácia školského roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024.

1.1 Obdobie školského vyučovania

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Školské prázdniny

Prázdniny 23/24

Prázdniny šk. rok 2023/2024
Prázdniny šk. rok 2023/2024

Prázdniny 24/25

Prázdniny šk. rok 2024/2025
Prázdniny šk. rok 2024/2025

Prázdniny 25/26

Prázdniny šk. rok 2025/2026
Prázdniny šk. rok 2025/2026

Súvisiace príspevky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 1481

¯\_(ツ)_/¯

2023-2024/organizacne_pokyny_msvvas_sr-na_skolsky_rok_2023_2024.txt · Posledná úprava: 19/07/2023 07:38 od aix150