Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:zakladne_pojmy_zavitov

Téma č. 14 ZÁKLADNÉ POJMY ZÁVITOV

Úloha 14.1

  • Popísať profil závitu, stúpanie závitu, rozstup závitu.
  • Vymenovať druhy závitov, podľa otáčania a chodov.
  • Vymenovať druhy materiálov na výrobu skrutiek, opísať montáž a demontáž skrutkových spojov.
  • Vysvetliť označenie pre presnú skrutku pre šesťhrannú skrutku s priemerom d=36mm, dĺžkou l=100 mm a rozstupom P=1,5mm s ľavým závitom.

Úloha 14.2

  • Popísať metrický, Whitworthov a rúrkový závit.
  • Popísať trapézový, oblý a nerovnoramenný lichobežníkový závit.
  • Popísať Edisonov a pancierový závit.

Úloha 14.3

  • Vysvetliť účel poistenia skrutkových spojov.
  • Rozdeliť poistenie skrutkových spojov.

Úloha 14.1

Popísať profil závitu, stúpanie závitu, rozstup závitu.

Profil závitov: je to rez zavitom vedený rovinou prechádzajúcou osou skrutky. Stúpanie závitu: je to vzájomná vzdialenosť dvoch rovnoľahlých vrcholov toho istého závitu. Rozstup závitu: vzájomná vzdialenosť dvoch rovnoľahlých susedných vrcholov závitu.

Vymenovať druhy závitov, podľa otáčania a chodov.

Závit môže byť pravý ( M20) alebo ľavý (M20Ľ). Jednochodový, dvojchodový, trojchodový.

Vymenovať druhy materiálov na výrobu skrutiek, opísať montáž a demontáž skrutkových spojov.

Materiál na výrobu skrutiek: oceľ(najčastejšie), mosadz (v elektronike), titan (v kozmonautike a jadrovej technike), plasty( detské hračky). Súčiastky sa zaskrutkúvajú: ručne maticovými kľúčmi a skrutkovačmi alebo elektrický, pneumatický skrutkovač. Na presné utiahnutie skrutiek a matíc sa používajú momentové kľúče.

Vysvetliť označenie pre presnú skrutku so šesťhrannú skrutku.

s priemerom d=36mm, dĺžkou l=100 mm a rozstupom P=1,5mm s ľavým závitom. M36x1,5×100 LH

Úloha 14.2

Popísať metrický, Whitworthov a rúrkový závit.

Popísať trapézový, oblý a nerovnoramenný lichobežníkový závit.

Popísať Edisonov a pancierový závit.

Úloha 14.3

Vysvetliť účel poistenia skrutkových spojov.

Účel: zamedziť samovoľnému uvoľňovaniu skrutiek a matíc vplyvom otrasov chvenia a vibrácii.

Rozdeliť poistenie skrutkových spojov.

Druhy poistenia: mechanické poistenie ( závlačkou, drôtom, podložkou s jazýčkom), poistenie trením( kontra maticou- prídržnou maticou, pružnou podložkou, vejárovou podložkou, gumenou podložkou), materiálové poistenie( privarením, prispájkovaním, prilepením).

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 142

¯\_(ツ)_/¯

maturita/zakladne_pojmy_zavitov.txt · Posledná úprava: 24/02/2021 20:07 od aix150