Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:zobrazovacie_zariadenia

Téma č. 4 ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA

Úloha 4.1

  • Vymenovať druhy zobrazovacích zariadení.
  • Vysvetliť rozdiel medzi alfanumerickým a grafickým zobrazovaním.
  • Popísať rozdiel monochromatického a farebného zobrazenia.

Úloha 4.2

  • Popísať rozdiel medzi LCD a LED zobrazovacím zariadením.
  • Vymenovať 3 typy štandardov, ktoré sa používajú pre zobrazovanie informácií na monitoroch.
  • Popísať, aký typ displeja a prečo sa využíva najčastejšie pre zobrazenie číselných hodnôt napr. v kalkulačkách, elektronických váhach a teplomeroch.

Úloha 4.3

  • Vysvetliť, prečo sa už dnes nepoužívajú CRT obrazovky a prečo sú rozšírené LCD obrazovky.
  • Vlastnými slovami opísať, na čo vlastne slúži zobrazovacie zariadenia (monitor, displej)
  • Vysvetliť, čo znamená skratka GUI.

Úloha 4.1

Vymenovať druhy zobrazovacích zariadení.

• monitory • Dotykové obrazovky • Tablet PC • Interaktívne tabule • projektory • Elektronické čítačky • Mobily • Iné digitálne zariadenie(hodinky….)

Vysvetliť rozdiel medzi alfanumerickým a grafickým zobrazovaním.

alfanumerický monitor - zobrazuje alfanumerické znaky, písmená, … (znaky kódu ASCII)

grafický monitor - pracuje v 2 režimoch - textovom a grafickom; obraz vzniká kompozíciou jednotlivých bodov, z ktorých každý má príslušnú farbu

Popísať rozdiel monochromatického a farebného zobrazenia.

farebný monitor - zobrazuje vo viacerých farbách

monochromatický monitor - zobrazuje informácie v 2 farbách, väčšinou biela a čierna

Úloha 4.2

Popísať rozdiel medzi LCD a LED zobrazovacím zariadením.

LCD aj LED obrazovky pritom obe pracujú na technológii tekutých kryštálov (Liquid Crystal Display), ale rozdiely medzi sebou samozrejme majú.

Technológia LCD pracuje na princípe vrstiev filtrov a tekutých kryštálov, ktoré sa vplyvom podsvietenie a polarizácia natáča, aby z prechádzajúceho svetla vygenerovali požadovanej farby a farebné odtiene. Toť približne základný princíp.

LED technológia pracuje na rovnakom princípe ako LCD. Rozdiel tu však je, lebo sa tu ako svetelný zdroj nepoužívajú klasické malé reflektory, ale LED diódy (Light Emitting Diode). Vďaka nim sú LED obrazovky až o niekoľko desiatok percent menej energeticky náročné, dokážu zobrazovať s lepším kontrastom a jasnejšie, “čierna” má ďaleko bližšie ku skutočnej čiernej atď.

Vymenovať 3 typy štandardov, ktoré sa používajú pre zobrazovanie informácií na monitoroch.

VGA, DisplayPort, DVI-A DVI-D DVI-I

Popísať, aký typ displeja a prečo sa využíva najčastejšie pre zobrazenie číselných hodnôt napr. v kalkulačkách, elektronických váhach a teplomeroch.

Segmentový displej je elektronické alebo elektromechanické zobrazovacie zariadenie, ktoré sa skladá zo segmentov a slúži na zobrazovanie číslic, písmen alebo znakov. Sedemsegmentové displeje sa používajú v digitálnych hodinách, kalkulačkách, meracích prístrojoch a spotrebnej elektronike. Štrnásť- a šestnásťsegmentové displeje sa používajú v autorádiách, videorekordéroch.

Úloha 4.3

Vysvetliť, prečo sa už dnes nepoužívajú CRT obrazovky a prečo sú rozšírené LCD obrazovky.

Nevýhodou sú veľké rozmery, spotreba, váha. Spätné žiarenie (lacnejšie monitory nemajú tienenie elektroniky a vyžarujú aj dozadu cez plastový kryt, a preto nastáva problém ak užívatelia sedia za televízorom napr. ak je viac televízorov za sebou), starnutie obrazu – luminofor po čase stráca svoje vlastnosti - bledne.

Vlastnými slovami opísať, na čo vlastne slúži zobrazovacie zariadenia (monitor, displej)

slúžiaci na zobrazovanie textových a grafických informácií v oblasti počítačov, pôvodne najmä na zobrazovanie hlásení o stave systému a priebehu jeho činnosti (odtiaľ pochádza aj názov monitor).

Vysvetliť, čo znamená skratka GUI.

Grafické používateľské rozhranie (angl. Graphical User Interface), skratka GUI, používateľské rozhranie, ktoré umožňuje ovládať elektronické zariadenie pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením. Základom každého GUI je samotné používateľské rozhranie, na ktorom spočíva celá zodpovednosť systému, v ktorom sa pracuje. Zle navrhnuté GUI je častý problém, ktorého sa dopúšťajú najmä neskúsení programátor

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 148

¯\_(ツ)_/¯

maturita/zobrazovacie_zariadenia.txt · Posledná úprava: 24/02/2021 19:17 od aix150