Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
mnk:definicia_struktura_a_funkcie_priemyselneho_robota

Definícia, štruktúra a funkcie priemyselného robota

Definícia robota

V literatúre sa pod pojmom priemyselný robot rozumejú zariadenia, ktoré majú schopnosť samostatne riešiť rôzne manipulačné úlohy. V súčasnosti aj keď je priemyselný robot definovaný podľa ISO existuje celý rad ďalších definícií s rôznymi interpretáciami avšak všetky majú tú istú podstatu.

„Priemyselný robot“ je oficiálne definovaný podľa normy ISO 8373:1994 ako:

„ automaticky riadený, programovateľný, viacúčelový manipulátor pre činnosť v troch alebo viacerých osiach“

„Priemyselný robot“ dobre vystihuje definícia v znení:

„automatický alebo počítačom riadený integrovaný systém, schopný autonómnej, cieľovo orientovanej interakcie s prirodzeným prostredím, podľa inštrukcií od človeka“

Táto interakcia spočíva vo vnímaní a rozpoznávaní tohto prostredia a v manipulovaní s predmetmi, popr. v pohybovaní sa v tomto prostredí. Táto definícia však zahŕňa robotické systémy aj pre rôzne nielen priemyslové použitie.

Štruktúra robotov

Štruktúru priemyselného robota rozdeľujeme na:

 • mechanickú,
 • riadiacu
 • a programovaciu časť.

štruktúra priemyselného robota

Klasifikácia robotov

V súčasnosti všeobecná klasifikácia robotov zahŕňa kategórie:

Manipulátor je zariadenie s dvojpolohovými pohybovými jednotkami s vlastným alebo odvodeným pohonom a riadením pre automatickú manipuláciu s obrobkami, podľa stanoveného programu a časového priebehu v súlade s činnosťou výrobných strojov a ostatných doplnkových zariadení.

Priemyselný robot je univerzálne využiteľný pohybový viacosový manipulátor, ktorý má voľne programovateľný spôsob pohybu. Roboty môžu byť vybavené chápadlami, nástrojmi alebo inými výrobnými prostriedkami a môžu vykonávať manipulačné, technologické alebo montážne úkony.

Servisný robot je definovaný ako programovateľné pohybové zariadenie vykonávajúce čiastočne alebo plne automaticky rôzne služby. Pracuje s modelom prostredia, spracováva príkazy, informácie zo senzorov a využíva programovanie a automatické plánovanie dráhy.

Humanoidný robot je koncipovaný na základe modelovania fyzických znakov človeka. Tento robot sa pohybuje na dvoch nohách so zabezpečením zachovania rovnováhy pri pohybe. Humanoidné roboty musia byť schopné určiť svoju polohu v prostredí, vnímať okolité prostredie, identifikovať prekážky, vyhýbať sa im. Pracuje s dvoma rukami antropomorfného typu, prvky rúk sú vybavené dotykovými senzormi na citlivú prácu.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 1501

¯\_(ツ)_/¯

mnk/definicia_struktura_a_funkcie_priemyselneho_robota.txt · Posledná úprava: 08/03/2021 14:43 od aix150