Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
mnk:funkcie_a_parametre_priemyselneho_robota

Funkcie a parametre priemyselného robota

Funkcie PR

Funkcie a parametre priemyselného robota K hlavným funkciám robota patria:

 • Manipulačná schopnosť, t.j. schopnosť uchopovať objekty, prenášať, orientovať a polohovať ich vrátane technologických nástrojov.
 • Univerzálnosť, to znamená, že robot neslúži iba k jednému účelu, ale po zmene programu, koncového efektora alebo nástroja, je ho možné použiť i pre iné účely pri iných podmienkach a iteračných vzťahoch aplikovaného prostredia.
 • Vnímanie, schopnosť vnímať pracovné a operačné prostredie z vnútorných a vonkajších snímačov pre riadenie funkcií cieľového programu.
 • Autonómnosť, schopnosť samostatne vykonávať požadovanú postupnosť úloh, podľa zadaného programu, resp. v kombinácii s určitým stupňom samo rozhodovania o výbere postupu pre realizáciu úlohy.
 • Integrovanosť, schopnosť softvérovo a hardvérovo sústrediť funkčné skupiny a hlavné subsystémy (aj riadiaceho subsystému) podľa možnosti do jedného kompaktného celku robotizovaného pracoviska.

Základné charakteristiky priemyselného robota

Parametre PR

K základným charakteristikám priemyselného robota patrí:

 • Kinematika
 • Počet stupňov voľnosti, manipulatívnosť – obratnosť
 • Rýchlosť robota
 • Veľkosť pracovného priestoru
 • Nosnosť konštrukcie
 • Presnosť a opakovateľnosť polohovania

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 473

¯\_(ツ)_/¯

mnk/funkcie_a_parametre_priemyselneho_robota.txt · Posledná úprava: 06/04/2021 09:19 od aix150