Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:bardejov_ii.stupen_ohrozenia_od_17.9.2021

OZNAM 17.9.2021

17/09/2021 07:12 OZNAMY

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situácie od 17. 9. 2021 bude okres Bardejov zaradený v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe.

Preto prosím všetkých zamestnancov a žiakov školy aby od zajtra 17.9.2021 používali vo vnútorných priestoroch prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora v zmysle aktuálneho Covid automatu.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Ďakujeme, že toto nariadenie rešpektujete a pomáhate nám tým chrániť našich žiakov a učiteľov!

Príloha:

V Bardejove 16.9.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD.

oznam/bardejov_ii.stupen_ohrozenia_od_17.9.2021.txt · Posledná úprava: 17/09/2021 07:18 od aix150