Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:otvorenie_skolskeho_roka

Otvorenie školského roka 2021/2022

30/08/2021 12:10 OZNAMY

PRAVIDLÁ V PRIESTOROCH ŠKOLY

Žiak nosí v interiéri rúško alebo respirátor podľa aktuálnej situácie v okrese podľa Covid automatu, pričom sa dodržujú hygienické opatrenia - odstup, dezinfekcia a časté vetranie v miestnostiach.

PRAVIDLÁ PRI VSTUPE DO ŠKOLY

Pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter.

Žiaci s príznakmi ochorenia na COVID-19 nesmú vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak je povinný informovať školu (triedneho učiteľa) o potvrdenom ochorení na COVID-19, o ochorení na COVID-19 v rodine alebo v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

Žiaci sa po rannom filtri presúvajú do pridelenej učebne na triednické hodiny.

Otvorenie školského roku bude prebiehať postupne podľa ročníkov:

Gymnázium:

1.G nástup do školy 7:30 - 7:45, tr. učiteľ RNDr. Homzová uč. č.10

2.G nástup do školy 7:45 - 8:00, uč. č. 26

3.G nástup do školy 8:00 – 8:15, uč. č. 51

4.G nástup do školy 8.15 – 8:30, uč. č. 55

4.H nástup do školy 8.15 – 8:30, uč. č. 15

Stredná odborná škola polytechnická:

1.A, 1.B, 1.C, 1.D nástup do školy 7:30 - 7:45

I.A - tr. učiteľ Mgr. Gmitterová uč. č.39 odbory:

 • mechanik nastavovač
 • programátor obrab. stroj. a zariadení.
 • mechanik stavebno-inštalačných zariadení

I.B – tr. učiteľ Mgr. Gerberyová uč. č. 40 odbory:

 • mechanik počítačových sieti
 • mechanik mechatronik

I.C - tr. učiteľ PaedDr. Vaverčaková uč. č. 46

 • mechanik elektrotechnik

I.D - tr. učiteľ Mgr. Balog uč. č. 31

 • autoopravár-mechanik
 • autoopravár-elektrikár
 • inštalatér

2.A, 2.B, 2.C, 2.D nástup na dielne praktického vyučovania 7:45 - 8:00

3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 3.G nástup do školy 8:00 – 8:15 (ranný filter)

III.A – uč. č. 25, III.B – uč. č. 47, III.C – uč. č. 48, III.D – uč. č. 42

4.A, 4.B, 4.E nástup do školy 8:15 – 8:30 (ranný filter)

IV.A uč. č. 50

IV.B uč. č. 52

IV.E uč. č. 17

Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy predloží

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (docx, 21.4 kB)

Odporúčame zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom predložiť škole (triednemu učiteľovi)

OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY

Príloha č. 2 – Oznámenie o výnimke z karantény (docx, 21.35 kB)

V Bardejove 30. 08. 2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy


september 2021 Škola september 2021


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 660

¯\_(ツ)_/¯

oznam/otvorenie_skolskeho_roka.txt · Posledná úprava: 31/08/2021 20:03 od aix150