Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:riaditelske_volno-21.10.2022

Riaditeľské voľno 21. októbra 2022

14/10/2022 09:33 OZNAMY

21. október

Škola Bardejov
Spojená škola J. Henischa, riaditeľské voľno 21.10.2022 (piatok)

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje zamestnancov Spojenej školy Juraja Heniacha v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 21.10.2022 z prevádzkových dôvodov (teambuildingové aktivity pre zamestnancov školy organizované výchovnou poradkyňou školy).

Zamestnanci, ktorí sa týchto aktivít nezúčastňujú sú riadne v práci.

V školskom roku 2022/23 ide v poradí o prvý deň riaditeľského voľna.

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 234

¯\_(ツ)_/¯

oznam/riaditelske_volno-21.10.2022.txt · Posledná úprava: 16/10/2022 19:14 od aix150