Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:rz_a_volby

POZVÁNKA: Rodičovské združenie 9.9.2021 o 15:45

03/09/2021 20:03 OZNAMY

Pozvánka na rodičovské združenia a na voľby jedného zástupcu rodičov
do Rady Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom a podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli rodičovského združenia zúčastniť.

Máme povinnosť Vás informovať o tom, že po štyroch rokoch končí funkčné obdobie jednému zástupcovi rodičov v Rade školy. Na triednych aktívoch sa zároveň uskutoční voľba jedného zástupcu rodičov, ktorý nie je zamestnancom školy. Kandidáta do rady školy za rodiča žiaka školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Stretnutie v triedach s tried. učiteľom 09.09.2021 o 15.45 hod.:

Pripomienka Pripomienka do kalendára: ICS
Čo je súbor ICS?

Gymnázium:

I.G č. učebne 10 tr. uč. RNDr. Homzová
II.G č. učebne 11 tr. uč. Mgr. Paulovská
III.G č. učebne 51 tr. uč. Mgr. Boďo
IV.G č. učebne 14 tr. uč. Mgr. Michalčinová
IV.H č. učebne 15 tr. uč. Mgr. Marinková

Stredná odborná škola polytechnická:

I.A č. učebne 50 tr. uč. Mgr. Gmitterová
I.B č. učebne 40 tr. uč. Mgr. Gerberyová
I.C č. učebne 48 tr. uč. PaedDr. Vaverčáková
I.D č. učebne 31 tr. uč. Mgr. Balog

II.A č. učebne 12 tr. uč. RNDr. Sobek
II.B č. učebne 55 tr. uč. Mgr. Pasterňaková
II.C č. učebne 39 tr. uč. Mgr. Reviľák
II.D č. učebne 47 tr. uč. Ing. Haluška

III.A č. učebne 25 tr. uč. PaedDr. Boruv
III.B č. učebne 17 Mgr. Hřibová
III.C č. učebne 46 Mgr. Kováčová
III.D uč. automobilov Ing. Bialobok

IV.A č. učebne 42 Mgr. Maníková
IV.B č. učebne 52 Ing. Beňová
IV.E č. učebne 26 Mgr. Muzeláková

V Bardejove 03.09.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 2, Doteraz: 214

¯\_(ツ)_/¯

oznam/rz_a_volby.txt · Posledná úprava: 05/09/2021 07:13 od aix150