Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


potvrdenie:negativnym_vysledkom

Potvrdenie o vykonaní testu

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Dátum narodenia

Výsledok        pozitív / positive     negatívny / negative *

V Bardejove, dňa 6.2.2021
                          podpis a pečiatka

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:

izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu
zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania
v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti
o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod.
denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ', dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu)
denné meranie a zaznamenávanie teploty
prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť keď som Covid 19 pozit“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi.

potvrdenie/negativnym_vysledkom.txt · Posledná úprava: 08/02/2021 13:28 od aix150