Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:impedancia_poruchovej_slucky-istic

Zs - Impedancia poruchovej slučky - istič

ROZVODNÝ SYSTÉM TN

Úlohou nadprúdových istiacich prvkov je odpojenie elektrického zariadenia v čase kratšom ako 0,4 sekúnd (230 V AC).

V poruchovom obvode musí vzniknúť taký veľký prúd, aby príslušný istiaci prvok (poistka, istič, prúdový chránič) od vzniku poruchy bol týmto prúdom vypnutý v čase kratšom ako 0,4 s

Časy odpojenia

Sieť 120v < Uo < = 230V
AC DC
systém TN 0,4 s 5 s
systém TT 0,2 s 0,4 s

Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia rozvodného systému TN

Impedancia poruchovej slučky Zs musí spĺňať nasledovnú podmienku:

Zs = Uo / Ia

Zs - impedancia poruchovej slučky

trasa:

 • zdroj, fázový vodič až po miesto poruchy
 • od miesta poruchy kostra spotrebiča a ochranný vodič medzi miestom poruchy a napájacím zdrojom

Vypínacia charakteristika ističov B, C, D

Pre čas 0,4s odčítame hodnoty násobku prúdu. Pre istič 16/1/B je násobok 5, 16/1/C násobok 10 a pre istič 16/1/D násobok 20.

Vypínacie charaktreristiky ističov
Vypínacie charakteristiky ističov

Istič Násobok n.Ia
B 5 5.Ia
C 10 10.Ia
D 20 20.Ia

Impedancia slučky pre istič 16/1/B

Zs =< 230V / (5.16A) =< 2,875 Ω

Impedancia slučky pre istič 16/1/C

Zs =< 230V / (10.16A) =< 1,437 Ω

Impedancia slučky pre istič 16/1/D

Zs =< 230V / (20.16A) =< 0,719 Ω


:!: Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN
:!: Zs - Impedancia poruchovej slučky - prúdový chránič
:!: Účinky striedavého prúdu

      Uo
Zs ≤ --------- [ Ω ]
      Ia

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 18, Doteraz: 4370

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/impedancia_poruchovej_slucky-istic.txt · Posledná úprava: 13/03/2022 12:41 od aix150