Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
sos:autoopravar_elektrikar

autoopravár elektrikár


Odborný výcvik

(prax) žiaci realizujú v strojárskych,  autoopravárenských dielňach školy a školskom autoservise, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo na opravách vozidiel zákazníkov. Žiaci 2. a 3. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj v renomovaných servisoch, ktoré spolupracujú so školou.

Autoopravár elektrikár

autoopravár elektrikár

autoopravár

Odborný výcvik:

 • 1. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní.

Uplatnenie:

v opravárenstve cestných motorových vozidiel, strojárskych a elektrotechnických strojov a zariadení, na  pracoviskách vo výrobných automobilových, strojárskych a automatizovaných podnikoch, so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický elektrikár alebo zvárač, predajca automobilov, automobilových a strojárskych komponentov a súčiastok. možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ denná forma nadstavbového štúdia 3757 L dopravná prevádzka – získanie maturitného vysvedčenia.

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách na pracovnom trhu Slovenska a EÚ: autoopravár elektrikár

 • zmenový majster,
 • pracovník v doprave,
 • vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
 • vedúci kolóny,
 • komerčný pracovník v doprave.
 • vedúci materiálno-technického zásobovania.

Možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné.

Študenti po získaní maturitného vysvedčenia môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 779

¯\_(ツ)_/¯

sos/autoopravar_elektrikar.txt · Posledná úprava: 19/02/2022 11:14 od aix150