Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spravy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, výsledkoch a podmienkach

Šk. rok 2020/2021

spravy.txt · Posledná úprava: 16/01/2021 10:05 od aix150