Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:chysta_sa_vase_dieta_na_strednu_skolu

Chystá sa vaše dieťa na strednú školu? Vyčleňte si čas na rozhovor s ním o budúcom povolaní.

Zo strany rodiča je dôležité, aby si skúsil najskôr opätovne v spomienkach prejsť svoju kariérovú cestu.


Na rozhovor s dieťaťom o jeho budúcom povolaní si treba nájsť vhodný čas a miesto. Nevenovať sa mu popri nejakej inej práci, alebo v 15-minútovej prestávke medzi domácimi úlohami či domácimi prácami. Na margo výberu vhodnej strednej školy to poznamenala psychologička a kariérna poradkyňa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Mária Jaššová v podcaste VÚDPaP Nahlas o deťoch. Zo strany rodiča je podľa nej dôležité, aby si skúsil najskôr opätovne v spomienkach prejsť svoju kariérovú cestu. „Spomenúť si, kto a ako mu radil, ako vtedy vnímal zásahy do svojho rozhodovania. Môže nás to naladiť na väčšiu láskavosť voči svojim deťom,“ uviedla Jaššová. Ako tvrdí, je vhodné zapojiť do tohto rozhodovania aj viaceré osoby, napríklad starých rodičov. Rovnako je veľmi dôležitý aj rovesnícky pohľad.

Psychologička upozorňuje aj na čas, ktorý by sa mal rozhovoru o výbere strednej školy venovať. „Ak si urobíme vhodný čas a miesto na rozhovor, vieme ho viesť oveľa konštruktívnejšie. Vždy je vhodné dieťaťu predostrieť svoj pohľad naň a jeho budúcnosť. Hovoriť o tom, v čom vidíme jeho silné stránky, ako a v čom by sme ich my túžili rozvíjať,“ povedala s tým, že treba zvážiť všetky dôvody, pre ktoré sa dieťa rozhoduje pre školu. Poukázala na to, že možno je to preto, že tam ide kamarát ich dieťaťa alebo na inú školu nechce ísť preto, lebo sa bojí nového kolektívu.

Upozornila tiež na to, že tlak rodičov pri výbere strednej školy môže v dieťati vyvolať úzkosť. „Môže byť až paralyzované náročnosťou tej situácie. Dnes už voľba školy, na rozdiel od minulosti, nemusí byť taká dlhodobá, nemusí byť na celý život. Preto by som bola za to, aby sme z nej sňali, u seba ako rodiča i u dieťaťa, bremeno celoživotného rozhodnutia a vnímali výber strednej a vysokej školy ako jednu z možností, jedno z rozhodnutí, ktoré ešte máme pred sebou,“ poznamenala. Ako ďalej uviedla, existuje veľa možností, ako rozhodnutia dopĺňať a korigovať.

„Môžeme dieťa povzbudiť i tým, že mnohé zručnosti, dôležité kompetencie môže nadobudnúť i mimo školy v nejakých dobrovoľníckych aktivitách, prostredníctvom brigád. Napokon, v tom najhoršom prípade, i zmena školy je prípustná a nie je to žiaden strašiak,“ uzavrela.

Zákonný zástupca žiaka má povinnosť doručiť do 8. apríla do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole. Z toho najviac dve na odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac dve prihlášky na odbory, ktoré si nevyžadujú overenie týchto špeciálnych schopností a zručností.

Zdroj: https://www.tvnoviny.sk/my-zeny/2024198_chysta-sa-vase-dieta-na-strednu-skolu-vyclente-si-cas-na-rozhovor-s-nim-o-buducom-povolani

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 80

¯\_(ツ)_/¯

spravy/chysta_sa_vase_dieta_na_strednu_skolu.txt · Posledná úprava: 29/03/2021 15:06 od aix150