Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:ii._kolo_prijimacich_skusok_22.6.2021_utorok

II. kolo prijímacích skúšok 22.6.2021 (utorok)

ROZHODNUTIE

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že otvára

II. kolo prijímacích skúšok 22.6.2021 (utorok)
v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022
na nenaplnený počet miest

4-ročné odbory:

7902 J gymnázium 9 voľných miest,

 • 2411 K mechanik nastavovač 13 volných miest,
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 7 volných miest,
 • 2679 K mechanik mechatronik 4 voľné miesta,
 • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 5 volných miest,
 • 2682 K mechanik počítačových sieti 2 voľné miesta.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručit najneskôr do 11. júna 2021 (piatok).

Rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom doručené najneskôr do 25. júna 2021.

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí uchádzač škole doručiť najneskôr do 30. júna 2021. Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

Ing. Peter Dulenčin PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 259

¯\_(ツ)_/¯

spravy/ii._kolo_prijimacich_skusok_22.6.2021_utorok.txt · Posledná úprava: 28/05/2021 19:01 od aix150