Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:od_10.5.2021_bardejov_ii._stupen_varovania_cerveny_okres

Od 10.5.2021 Bardejov II. stupeň varovania červený okres

Organizačné zložky: Gymnázium a SOŠ polytechnická

prezenčne – končiace ročníky a skupiny 5+1 (len pre žiakov bez prístupu internetu, HW,…), ostatné ročníky dištančne10.5.2021 Bardejov II. stupeň varovania červený okres

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022

2. Termín 10. mája 2021 GYM o 7.45 a 11. mája SOŠ o 7.45 – všetci žiaci študijné voľno

Podmienky vstupu do budovy školy

pre žiakov do 18 rokov, žiakov nad 18 rokov a zamestnancov školy (v prípade praxe žiakov stredných škôl pre vstup na pracovisko zamestnávateľa sa na žiaka strednej školy vzťahuje rovnaké pravidlo ako na zamestnanca) v závislosti od farby okresu sú v infografike na linku:

https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10):

Príloha č. 10 - Plnoletý žiak - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 18.97 kB)

19505.docx

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva.

19506.docx

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10)!

Zamestnanci škôl a školských zariadení od 10.5. 2021: - II. stupeň varovania –nemajú povinnosť sa testovať. Zamestnanec predkladá svojmu zamestnávateľovi Prílohu č. 9/c. :

Príloha č. 9/c - Zamestnanec – Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti (docx, 19.2 kB)

Pravidlá pre prezenčnú výučbu v školách a školských zariadeniach v závislosti od farby okresu na linku: https://www.minedu.sk/data/files/10564_sca.png

Školský semafor pre stredné školy, podľa ktorého postupuje stredná škola, v ktorej je obnovená prezenčná výučba na linku: https://www.minedu.sk/data/att/19353.pdf

Školský semafor sa využíva v škole, v ktorej je prezenčná výučba - nezávisí už od farby okresu, t.j. nezávisí od toho, či je prezenčná výučba v ružovom, alebo prezenčná výučba v oranžovom okrese. Školský semafor prináša odpovede na to, ako postupuje škola, v ktorej sa vyskytol nejaký prípad pozitívneho žiaka - ako postupuje táto škola? Kedy sa zatvára iba trieda? Kedy sa zatvára celá škola? Odpovede sú v dokumente ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Materiál „Návrat do škôl 2021“

je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Manuál „Návrat do škôl“ s účinnosťou od 3. 5. 2021

UPOZORNENIE: Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3. 5. 2021 bol aktualizovaný v piatok 30. 4. 2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5. (AKTUALIZOVANÝ 3. 5. 2021 o 16:30)

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 437

¯\_(ツ)_/¯

spravy/od_10.5.2021_bardejov_ii._stupen_varovania_cerveny_okres.txt · Posledná úprava: 05/05/2021 10:48 od aix150