Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:pozemsku_astronomiu_ohrozuju_megasustavy_satelitov_varuju_slovenski_vedci

Pozemskú astronómiu ohrozujú megasústavy satelitov, varujú slovenskí vedci

Pozemskú astronómiu ohrozujú megasústavy satelitov, varujú slovenskí vedci Slovenskí astronómovia so znepokojením sledujú komerčné aktivity niektorých súkromných spoločností, ktoré s cieľom pokrytia Zeme internetovým pripojením plánujú a už aj budujú megasústavy satelitov pozostávajúce z tisícov až desaťtisícov družíc.


Naši astronómovia podporili iniciatívu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) na ochranu prirodzenej nočnej oblohy a reguláciu využívania kozmického priestoru.

Výbor OSN pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o dokumente bude rokovať na zasadnutí, ktoré sa začína v pondelok. “Keďže pre pozorovania vesmírnych objektov je nevyhnutná prirodzená nočná obloha, Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV) plne podporuje iniciatívu IAU a v mene všetkých svojich členov sa prihovára k udeleniu mandátu stálej delegácii COPUOS za Slovensko k oficiálnej podpore tohto dokumentu,” informoval o tom predseda SAS Rudolf Gális.

Spoločnosť združuje profesionálnych a amatérskych astronómov, ako aj priaznivcov tejto vedeckej disciplíny.

Umelé telesá narušujú vzhľad oblohy

Vedci varujú, že búrlivé využívanie kozmického priestoru bez rozumného prístupu môže v blízkej budúcnosti znamenať výrazné obmedzenie či zánik pozemskej astronómie.

Množstvo umelých telies na obežnej dráhe okolo Zeme už v súčasnosti vážne obmedzuje astronomické pozorovania nielen v optickej, ale aj rádiovej oblasti.

Navyše narušujú prirodzený vzhľad nočnej oblohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prírodného a kultúrneho dedičstva celého ľudstva.

IAU upozorňuje, že prirodzene tmavá a zároveň rádiovo tichá obloha je nevyhnutná pre rozvoj nášho chápania vesmíru a na jej ochranu bude nevyhnutné prijať medzinárodne záväzné pravidlá využívania kozmického priestoru.

Chcú nájsť riešenie

Na zasadnutie COPUOS, ktoré trvá do 24. apríla, pripravila dokument detailne opisujúci dôsledky megasústav satelitov na astronomické pozorovania, ako aj návrhy na ich zmiernenie.

Iniciatívu IAU podporili aj Slovenský národný komitét astronomický (SNKA), ktorý je kolektívny člen IAU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave či Slovenský zväz astronómov (SZA).

Na stanoviská astronomických organizácií podľa Gálisa kladne zareagovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR aj Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré oznámilo, že SR oficiálne podporí iniciatívu IAU ako jej spoluautor.

Slovensko spolu s Čile, Jordánskom, Etiópiou a Holandskom sa stali signatármi predkladaného dokumentu IAU, čo potvrdil aj Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA).

“Pozorovanie nočnej oblohy stálo na počiatku nielen vedecko-technického, ale aj umeleckého a spoločenského rozvoja ľudskej spoločnosti. Dúfajme, že sa už čoskoro nájde také spoločné riešenie problematiky megasústav satelitov, ktoré aj pre budúce generácie, ktoré budú nositeľkami tohto rozvoja v budúcnosti, ponechá okná vesmíru dokorán,” konštatoval Gális.

Zdroj: https://science.hnonline.sk/astronomia-a-vesmir/2333395-pozemsku-astronomiu-ohrozuju-megasustavy-satelitov-varuju-slovenski-vedci

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 560

¯\_(ツ)_/¯

spravy/pozemsku_astronomiu_ohrozuju_megasustavy_satelitov_varuju_slovenski_vedci.txt · Posledná úprava: 19/04/2021 16:27 od aix150