Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:dohodovacie_konanie-500_odmeny

Dohodovacie konanie - 500 € odmeny

03/09/2022 09:26 Správy školstvo

Poskytnutie odmeny v sume 500 eur v roku 2022.

Dňa 13. júla 2022 bol podpísaný „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022“.

V zmysle uvedeného dodatku (ďalej len „KZVS“) „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti“.

Súvisiace príspevky

Súbory na stiahnutie

Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-500--odmeny/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 230

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/dohodovacie_konanie-500_odmeny.txt · Posledná úprava: 03/09/2022 09:34 od aix150