Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:nariadenie_vlady_c._220_2022_z._z

Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z.

22/07/2022 11:29 Správy školstvo

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. júla 2022

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 22.06.2022
Účinnosť od 01.07.2022

220

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júna 2022,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:

§ 1

(1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.

(3) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Eduard Heger v. r.

Súvisiace dokumenty

11306_platove-tarify-pz-a-oz-a-zvysenie-platovych-tarif-v-zavislosti-od-dlzky-zapocitanej-praxe-ucinne-od-1-jula-2022_1_.pdf

Zdroj: https://www.minedu.sk/31347-sk/platove-tarify-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-a-zvysenie-platovych-tarif-v-zavislosti-od-dlzky-zapocitanej-praxe-ucinne-od-1-jula-2022/
Zdroj: https://www.epi.sk/zz/2022-220

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 140

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/nariadenie_vlady_c._220_2022_z._z.txt · Posledná úprava: 22/07/2022 11:39 od aix150