Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spravy:skolstvo:nivam

NIVAM

26/07/2022 12:53 Správy školstvo

#Hashtag#NIVAM

Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ( NIVAM ) bude poskytovať vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňovať školy a školské zariadenia, aplikovať pedagogický výskum, organizovať predmetové olympiády a súťaže, poskytovať externé testovanie na školách, neformálne vzdelávať mládež či spravovať knižničný fond. Zároveň bude reflektovať potreby vzdelávania pre moderné školstvo a plniť aktivity z Plánu obnovy. Zlúčenie týchto organizácií bolo aj dlhoročnou požiadavkou ministerstva školstva na zníženie výdavkov, ktoré predchádzajúce vedenia rezortu nezrealizovali.

NIVAM
NIVAM Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ďalšie informácie o novej inštitúcii nájdete aj webovej stránke nivam.sk.

O všetkých aktuálnych aktivitách bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom Facebook NIVAM.

Súvisiace príspevky

Maturita v školskom roku 2022/2023
Summit o transformácii vzdelávania v septembri 2022
Cieľ udržateľného rozvoja 4

Zdroj: https://nivam.sk/narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze-spajame-sa-pre-efektivnejsiu-podporu-moderneho-vzdelavania/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 70

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/nivam.txt · Posledná úprava: 08/08/2022 20:13 od aix150