Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:rezort_skolstva-maturity_sa_uskutocnia-standardne-predlzi_sa_cas-na_test_a_sloh

Rezort školstva: Maturity sa uskutočnia štandardne, predĺži sa čas na test a sloh

13/02/2022 19:29 Správy školstvo

Všetky časti maturitnej skúšky sa budú konať v štandardnom nastavení.


Maturity, zdroj: TASR


Zámerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je, aby sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnila maturitná skúška v štandardnej podobe so všetkými jej časťami vrátane ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Potvrdil to odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

„Všetky zložky maturitnej skúšky sa budú konať v štandardnom nastavení, zmena bude iba v prípade predĺženia doby externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti v každom vyučovacom predmete o 15 minút,“ uviedol rezort školstva.

Ich predchodcovia ukončili štúdium administratívne

Ministerstvo poznamenalo, že intenzívne komunikuje s riaditeľmi stredných škôl aj s cieľom zabezpečenia podmienok pre uskutočnenie maturitnej skúšky v štandardnej podobe, a to aj s ohľadom na viaceré možné scenáre vývoja epidemiologickej situácie.

„Napriek sťaženým podmienkam pre prípravu na maturitnú skúšku počas uplynulých dvoch školských rokov si stredné školy a žiaci vytvorili systém dištančného vyučovania, prostredníctvom ktorého si mohli žiaci osvojovať dôležité vedomosti z predmetov, čo platí predovšetkým pre predmety všeobecného vzdelávania,” uviedli z rezortu školstva.

V aktuálnom školskom roku vývoj epidemiologickej situácie a prijaté opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 podľa ministerstva umožňujú, aby sa žiaci v najdôležitejšej - finálnej fáze prípravy na maturitné skúšky mohli pripravovať prezenčne v priamom kontakte s vyučujúcimi, čo nebolo možné v prípade žiakov, ktorí ukončovali štúdium v predchádzajúcich dvoch školských rokoch administratívnym spôsobom.

Školy: Žiaci sa pripravujú aj na praktickú časť

Riaditelia jednotlivých stredných škôl zároveň v komunikácii s ministerstvom školstva deklarujú, že je na ich školách zabezpečená aj praktická príprava žiakov stredných škôl tak, aby žiaci boli adekvátne pripravení aj na praktickú časť skúšky.

„Zmyslom samotnej maturitnej skúšky nie je len získanie čo najlepšieho hodnotenia, ale príprava na túto skúšku, počas ktorej si žiak upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté na strednej škole, ktoré sú následne reálne preverené pri výberových konaniach do zamestnania alebo vysokými školami v prijímacom konaní,“ dodali z ministerstva školstva.

Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti overia od 15. do 18. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou v niektorom týždni od 23. mája do 10. júna.

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/maturita

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/r59zjjy/rezort-skolstva-maturity-sa-uskutocnia-standardne-predlzi-sa-cas-na-test-a-sloh/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 347

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/rezort_skolstva-maturity_sa_uskutocnia-standardne-predlzi_sa_cas-na_test_a_sloh.txt · Posledná úprava: 13/02/2022 19:41 od aix150